Çınar Hukuk Müzesi

Lise Olgunluk Diploması,
1936 - 1937 Yılında Afyon Lisesinden Mustafa Oğlu Çınar'a Verilen Lise Olgunluk Diploması
1950'li yıllara kadar liseyi bitiren talebeler ayrıca tüm dersleri kapsayan imtihanlarına girerlerdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Diploması
3 kuşak hukukçu olan Çınar ailesi Mustafa oğlu İsmail Nuri Çınar'a 1949 - 1950 yılında verilen diploma.
Rektörü: Profesör Dr. Hikmet Birand
Dekan: Prof. Dr. Faruk Erdem
44,5 cm X 30 cm

FERMAN Hicri - 1303 Milladi - 1886
SULTAN ABDULHAMİT
Rumeli Beylerbeyi payellerinden Sabikan ( eskiden ) Ankara vilayeti valisi olup halen Sivas valisi tayin edilen Sırrı Paşa fermanım şans ulaştığında halen Sivas valisi olan Abidi Paşayla göreç yerlerinizi becayiş yazılı Fermandır.
56,5 cm x 81,5 cm

FERMAN Hicri - 1275 Miladi - 1860
İstimyeli Mir. Ali efendinin Ermeni asıllı tüccarlarımızdan olan Garabet efendiye olan 240.000 kuruş borcunun ödenmesi hususunda İslimyeli kadısına gönderilen Fermandır.
53cm x 77 cm

ATATÜRK BÜST 
Türkiye Cumhuriyeti yargı salonlarında
<<Adalet Mülkün Temelidir >>
Mustafa Kemal Atatürk sözlerinin yanında yer alan Kazım Yontuç tarafından yapılmış olan dev Atatürk maskı.
28cm (boy ) x 40 cm ( yükseklik ) x 18 cm (en ) 

1920Jupiter
Büro Kalemtraşı
Guhl & Hardbeck Hamburg
Alman Yapımı
Türkiye Cumhuriyeti Kamu ve Özel Bürolarında Kullanılmış Mekanik Makine

ÇINAR
AKADEMİ
EMBASSY
TENNIS
ÇINAR LAW
MUSEUM
KARİYER
ÇINAR 360