Hakkımızda

Hukukçu bir ailenin üçüncü kuşak çocukları tarafından çağımızın modern anlayışı ile kurulan çınar&çınar hukuk bürosu, 1988 yılından bu yana müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

çınar&çınar hukuk bürosu, adını Av. Emir Çınar ve Av. M. Hakan Çınar’ın ortaklaşa kurdukları yapıdan almaktadır.

Av. Emir Çınar 1988 yılında büroyu kurmuş ve 1993 yılında Av.M. Hakan Çınar’ın kendisine katılmasına kadar genel olarak,  ticari davalar, kişi haklarına ilişkin davalar ve bankacılık ve icra davalarında müvekkillerini temsil etmiş, aynı zamanda çeşitli şirketlerin hukuk danışmanlığını yapmıştır. O dönemelerde yaygın olan teşvik ve destek izinlerinin ilgili kurumlardan temini ve yasal başvuruların yapılması ile de yoğun ilgilenmiştir.

1993 yılında çınar&çınar hukuk bürosuna fiilen katılan ve o tarihe kadar bir Amerikan şirketinin avukatlığını yürütmekte olan M.Hakan Çınar’ın iş hukuku, sözleşmeler hukuku ve uluslararası uyuşmazlıklarla ilgili deneyimleri, Emir Çınar tarafından başarı ile sürdürülen çalışmaların uluslararası boyuta taşınmasına yardımcı olmuş ve büronun  bugün  faaliyet gösterdiği ticari ve uluslararası nitelikteki hizmet alanları  1993 tarihinde şekillenmeye başlamıştır.

Büronun en belirgin özelliği kendi stajyerlerinden bir avukatlar grubu oluşturmasıdır. Bugüne kadar yüzü aşkın stajyer yetiştiren çınar&çınar, halen çalışmakta olduğu avukatların nerdeyse tamamını bu stajyerlerin arasından seçmiştir. Birlikte çalışmaya devam edemediği diğer tüm stajyerler ise, çok değerli hukukçular olarak kendi alanlarında müvekkillerine hizmet vermeye devam etmekte ve çınar&çınar ailesini gururlandırmaktadırlar.

ÇINAR
AKADEMİ
EMBASSY
TENNIS
ÇINAR LAW
MUSEUM
KARİYER
ÇINAR 360