COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

1.4.2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 27 Mart 2020 tarihli Kamuoyu Duyurusu (“Kamuoyu Duyurusu”) ile birlikte, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümlerine uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasına ilişkin olarak önem arz eden hususları ve alınması gereken tedbirleri yayımlamıştır.

Kamuoyu Duyurusu’nda, tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ifade edilen kişisel veri işleme şartları ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Veri işleme faaliyeti gerçekleştirilirken aydınlatma yükümlülüğünün usulüne uygun olarak yerine getirilmesi gerektiğine, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması ve açık ve zorunlu bir gerekçe olmadığı müddetçe herhangi bir üçüncü tarafla paylaşım yapılmamasına ve gereğinden fazla veri işlemeden kaçınılarak amaçla bağlantılı ve sınırlı ölçüde veri işlenmesi gerektiğine de dikkat çekilmiştir.

Kamuoyu Duyurusu’nda ayrıca, Kanun’un 28. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi uyarınca kişisel verilerin, Sağlık Bakanlığı ve yukarıdaki madde kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlenebileceği belirtilmiştir.

Son olarak, Kamuoyu Duyurusu’nun Sıkça Sorulan Sorular başlıklı kısmında, ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarının kişilere sair yollardan halk sağlığı ile ilgili mesajlar göndermesinde Kanun açısından bir engel bulunmadığı ve Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen sürelere riayet edilmesine ilişkin olarak içerisinde bulunduğumuz olağanüstü koşulların dikkate alınacağı ifade edilmiş ve evden çalışma uygulamasında alınması gereken güvenlik önlemleri ile işverenin çalışanına ait verileri işlemesi ve bu verileri kamu sağlığı amacıyla ilgili makamlarla paylaşılmasına ilişkin bilgiler verilmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler uyarınca veri sorumlularının ağır salgın şartlarında dahi, kanun kapsamında uymaları gereken yükümlülüklerine uymaları gerektiği açık olup bu bağlamda gereken önlemleri eksiksiz tatbik etmeleri oldukça önem arz etmektedir. Son olarak belirtilmelidir ki söz konusu bilgiler işbu yazının yayımlandığı tarihte güncel olup, söz konusu olağan üstü koşullar dahilinde yalnızca kurul tarafından değil başka otoritelerce de yayımlanabilecek genelge vb. metinlerle söz konusu önlem ve şartlar değişebilecektir.

Saygılarımızla,

Av. Ahmet Atakan GİDER

ÇINAR
AKADEMİ
EMBASSY
TENNIS
ÇINAR LAW
MUSEUM
KARİYER
ÇINAR 360