KVKK KAPSAMINDA UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

7.4.2020

Günümüzde, özellikle son günlerde çevrimiçi görüşme platformları sıklıkla kullanılmaktadır. COVID-19 ile mücadele kapsamında pek çok işyeri ve eğitim kurumu çalışma ve eğitim modellerini bu uygulamalar vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. KVKK tarafından bu uygulamaların kullanımında oluşabilecek veri ihlalleri konusunda yeni bir bildiri yayınlanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 7 Nisan 2020 tarihli Kamuoyu Duyurusu (“Kamuoyu Duyurusu”) ile, Uzaktan eğitim platformlarında, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses ve görüntü gibi biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(‘’ Kanun’’) hükümlerinin ihlali sonucu oluşabileceğine ilişkin ilanda bulunmuştur.

Duyuruda, uzaktan eğitim platformlarında bazı hususi nitelikli kişisel verilerin işlendiği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun beşinci maddesinde kişisel verilerin işlenme şartlarının düzenlediği, aynı zamanda Kanun’un altıncı maddesinde ise biyometrik verilerin dâhil olduğu özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları belirlendiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda yukarıda izah edilen ad, soy ad, ses, görüntü ve bunun gibi kişisel ve biyometrik veri kapsamında sayılabilecek verilerin işbu Kanun’un beşinci ve altında maddelerine uygun olarak işlenmesi gerektiği kamuoyuna duyurulmuştur.

Bunlara ek olarak, çevrimiçi görüşme platformlarının kullandıkları yazılımlar yurt dışı merkezli olup bu yazılımların birçoğu da bulut sistemleri aracığıyla hizmet vermektedir. Veri merkezleri yurtdışında bulunan platformların kullanılması hallerinde yurt dışına veri aktarımından söz edilecektir. Bu halde bu aktarımların da Kişisel Verilerin Korunması Kanununun dokuzuncu maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, uzaktan çalışma yolu ile kullanımı artan çevrimiçi görüşme platformlarının gerekli veri güvenlik tedbirlerini alması gerekmektedir. Aynı zamanda bu uygulamaları kullanan kullanıcıların da bu kapsamda dikkatli olması ve kişisel nitelikte sayılabilecek tüm verilerine ilişkin ihlallerin oluşması halinde Kurum’ a şikâyet yolu ile başvuruda bulunabileceği bilinmelidir.

Konu hakkında ve alınması gereken önlemlere ilişkin daha detaylı bilgi almak adına bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Av. Ahmet Atakan GİDER

Stj. Av. Cem Taylan Demirdöğen

ÇINAR
AKADEMİ
EMBASSY
TENNIS
ÇINAR LAW
MUSEUM
KARİYER
ÇINAR 360